02 Kasım 2022, 23:06
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri 106-107-108-109-110. Sayfa Cevapları MEB Yayınları6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 106-107-108-109-110 Cevapları

Ünite Değerlendirme Cevapları 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.1) Günlük hayatınızdan dengelenmiş kuvvetlere örnekler veriniz.

Cevap: Duran otobüs, sabit süratle hareket eden bisikletli gibi hareketsiz ve sabit süratle hareket eden cisimler doğru cevap olarak kabul edilir.

2) Aşağıdaki A, B, C cisimlerine etki eden bileşke kuvvetin doğrultusunu, büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

6. Sınıf Fen Bilimleri 106. Sayfa CevaplarCevap: A cismi Fnet= 4 N (Doğu) B cismi Fnet= 4 N (Doğu) C cismi Fnet= 4N (Batı)

3) Aşağıda bir hareketliye ait yol zaman grafiği verilmiştir. Bu grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri 106. Sayfa Cevapları

• Hareketli her 3 saniyede kaçar metre yol almıştır?Cevap: 12 m yol almıştır.

• Hareketlinin sürati için ne söyleyebilirsiniz?

Cevap: Her 3 saniyede 12 m yol aldığı için sürati sabittir. Eşit zaman aralıklarında eşit yol almıştır.

• Hareketlinin 12. sn sonunda aldığı yol kaç metredir?Cevap: Hareketlinin 12. sn sonunda aldığı yol 48 metredir.

4) Şekildeki cisme etki eden üç kuvvetin bileşkesi 12 N olup batı yönündedir. Buna göre, uygulanan 3. kuvvet hangi yönde kaç N’dır?

6. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 106 Cevapları

Cevap: F3=18 N (DOĞU)
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri 107. Sayfa Cevapları6. Sınıf Fen Bilimleri 107. Sayfa Cevapları

Yandaki yol zaman grafiğindeki bilgileri tablo içine doldurunuz.

6. Sınıf Fen Bilimleri 106. Sayfa Cevapları

6) Yukarıda doldurulan tabloya göre sürat-zaman grafiğini çiziniz.Fen Bilimleri 6. Sınıf Sayfa 106 Cevapları

7) 1,2 km’lik yolun sağ ve sol tarafında bulunan iki köpek vardır. Köpeklerinin eşit sürede ne kadar yol aldığını merak eden sahipleri 1,2 km’lik yolun tam ortasına, üzerinde mama bulunan dubayı koymuştur ve köpeklerine koş emrini vermiştir. Ardından kronometrede tuttuğu zaman ve aldıkları yolları grafikle belirtmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 107. Sayfa

Yukarıda verilen bilgi ve grafikten elde ettiğiniz sonuçlarınıza dayanarak;a) Dubaya ulaşmak için yola çıkan A ve B köpeklerinden hangisi dubaya daha önce ulaşmıştır?

Cevap: Verilen grafiklerde; 15 sn’de A köpeğinin 400 m yol aldığı, B köpeğinin ise 600 m yol aldığı görülmektedir. Bu nedenle B köpeği dubaya daha önce ulaşmıştır.

b) Dubaya ikinci ulaşan köpek, ilk ulaşan köpekten kaç sn sonra dubaya ulaşmıştır?

Cevap: B köpeği dubaya 15. sn’de ulaştığına göre; A köpeği, B köpeğinden 5 sn sonra dubaya ulaşmıştır.c) Dubaya ilk ulaşan köpek dubaya vardığı anda, dubaya ikinci ulaşan köpek ile arasındaki mesafe ne kadardır?

Cevap: Verilen grafiklerde; 15 sn’de A köpeğinin 400 m yol aldığı, B köpeğinin ise 600 m yol aldığı görülmektedir. B köpeği dubaya 15.sn’de vardığı anda, A köpeği 400 m yol almıştır. Bu nedenle aralarındaki mesafe 600-400=200 m’dir.

d) Dubaya ikinci ulaşan köpeğin, ilk ulaşan köpek ile aynı zamanda dubaya ulaşması için ne gibi değişiklikler olması gerekirdi?

Cevap: A köpeğinin 15. sn’de dubaya ulaşabilmesi için; 5-10. saniyeler arasında sabit süratli hareketine devam etmelidir ya da; 0-5. sn ve 10-15. sn arasında daha süratli koşmalıdır.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları

8) Süratleri verilen Anıl, Zeynep ve Onur aynı anda aynı noktadan koşmaya başlıyorlar. Bitiş çizgisine ulaşma sıralarını karşılaştırınız? (Koştukları mesafeler eşittir.)

Fen Bilimleri 6. Sınıf 108. Sayfa Cevapları

Cevap: Bitiş çizgisine önce Zeynep sonra Anıl en son Onur ulaşır.

B. Aşağıda verilen cisimlerin hangileri ‘’dengelenmiş’’ hangileri “dengelenmemiş’’ kuvvetin etkisindedir. Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri 108. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.

( Y ) Bileşke kuvvetin birimi ‘’R’’dir.
⟶ Bileşke kuvvetin birimi “N”dır.

( D ) Sabit süratle hareket eden hareketli, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

( D ) Aynı yönlü kuvvetlerin bileşke kuvvetini bulurken kuvvetler toplanır.

( Y ) Süratin birimi sn/m’dir.
Süratin birimi m/sn. dir.

( D ) Aynı sürede daha fazla yol alan hareketli daha süratlidir.

D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

• Kuvvetin büyüklüğü …………dinamometre…………. ile ölçülür.
• Yönü zıt olan kuvvetlerin ………doğrultusu………. aynıdır.
• Eşit zaman aralıklarında eşit yol alan araç …………sabit süratli…………. hareket yapar.
• Sürati hesaplayabilmek için …………alınan yol………….ve……………geçen zaman…………. bilinmelidir.
• Birim zamanda alınan yola ……………sürat…………. denir.
• Üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim ……………dengelenmiş kuvvetlerin…………. etkisindedir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

6. Sınıf 109. Sayfa Cevapları Fen Bilgisi
1) Şekildeki cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?

A) 17
B) 15
C) 11
D) 25

Cevap: A

2) Aşağıda bir cisme etki eden kuvvetlerin büyüklükleri gösterilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri 109. Sayfa Cevapları

Hareketsiz bir cisme, grafikte verilen kuvvetler uygulanıyor ve cismin batı yönünde (←) harekete geçtiği gözleniyor.

Aşağıda verilen düzeneklerden hangisi bu duruma örnek olamaz?

Fen Bilimleri 6. Sınıf Sayfa 109

Cevap: D

3) Aşağıdaki tabloda başlangıçta hareketsiz olan bir cisme uygulanan kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ünite Değerlendirme

Bu kuvvetlerin etkisinde kalan cisim hangi yönde ve kaç N’luk kuvvetle hareket eder?

A) Doğu- 6 N
B) Kuzey- 3 N
C) Batı- 6 N
D) Güney- 3 N

Cevap: C

4) I. Daldan kopan elmanın yere düşmesi
II. Çantanın masa üstünde durması
III. Duran arabanın harekete geçmesi

Yukarıdakilerden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

Cevap: B

5) Aşağıda birden fazla kuvvetin etkisindeki bir cisim verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

Başlangıçta hareketsiz olan cisim, ok yönünde ilerlediğine göre cisme etki eden kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz?

1. Kuvvet (→) 2. Kuvvet (←)
A) 3 N 10 N
B) 8 N 12 N
C) 8 N 5 N
D) 2 N 7 N

Cevap: C


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları

6) Aşağıdaki grafik, Efe ve Betül’ün araçlarıyla 20 dakika boyunca yaptıkları hareketi göstermektedir.

Fen Bilimleri 6. Sınıf 110. Sayfa Cevapları

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Efe ve Betül’ün süratleri devamlı artmıştır.
B) Efe’nin sürati, Betül’ün süratinden sürekli fazladır.
C) 20 dakikada Efe 80 km, Betül 60 km yol almıştır.
D) Efe, 10. dakikada Betül’e göre 3 kat yol almıştır.

Cevap: B

7) Hareket eden oyuncak arabanın sabit süratle hareketine devam edebilmesi için X yerine kaç N’lık kuvvet getirilmelidir?

6. Sınıf Fen Bilimleri 110. Sayfa

A) 5 N
B) 9 N
C) 10 N
D) 12 N

Cevap: A

8) Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç m/sn. dir?

A) 5 m/sn.
B) 10 m/sn.
C) 100 m/sn.
D) 110 m/sn.

Cevap: B

9) Ceylin, Nilüfer ve Elif; 2000 metre uzunluğundaki yolu, durmadan sabit süratle hareket ederek yukarıdaki tabloda verilen sürelerde alıyor.

Buna göre Ceylin, Nilüfer ve Elif’in süratlerini büyükten küçüğe sıralayınız?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110
A) Nilüfer, Elif, Ceylin
B) Nilüfer, Ceylin, Elif
C) Ceylin, Nilüfer, Elif
D) Ceylin, Elif, Nilüfer

Cevap: D

10) Bir otobüs 100 km/sa. sabit süratle güney yönüne hareket ediyor.

Buna göre otobüs ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Etki eden net kuvvet kuzey yönündedir.
B) Batı yönünde kuvvet uygulanırsa yavaşlar.
C) Doğu- batı doğrultusunda kuvvet uygulanırsa hızlanır.
D) Güney yönünde kuvvet uygulanırsa hızlanır.

Cevap: D

11) Bir bisikletliye ait yol zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

6. Sınıf Fen 110. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bisiklet 30 saniye boyunca hareketlidir.
B) Bisikletlinin sürati 10. saniyede 10m/sn. dir.
C) Bisikletli 30. saniyeden sonra durmuştur.
D) Bisikletli gittiği yere toplam 50 saniyede ulaşmıştır.

Cevap: D


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları 106-107-108-109-110. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri 104. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.