04 Kasım 2022, 12:06
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri 115-116-117-118-119-120. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 115-116-117-118-119-120 Cevapları

Maddenin Tanecikli Yapısı Cevapları 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları

SIRA SİZDE

Hangi Maddeler Sıkışır?

Amaç: Farklı maddelerin sıkışıp sıkışmama özelliklerini gözlemlemek

Yapılışı:
1. Şırıngaları numaralandırınız. Birinci şırıngaya içine sığabilecek büyüklükte taş parçası koyunuz. İkinci şırıngaya su, üçüncüye de hava çekiniz.
2. Hazırladığınız şırıngaların uçlarını parmağınızla kapatıp pistonu ittiğinizde sıkışıp sıkışmayacaklarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi tabloya kaydediniz.
3. Hazırladığınız üç şırınganın da uçlarını sırayla parmağınızla kapatınız. Şırıngaların ağzı kapalıyken şırıngaların pistonunu itiniz ve pistonların hareketlerini gözleyiniz. Gözlemlerinizi tablonuza kaydediniz.



ARAÇ GEREÇLER
1- 5 ml’lik 3 adet şırınga (iğnesiz)
2- Bir beherglas su
3- Şırınganın içine sığabilecek büyüklükte taş parçası

6. Sınıf Fen Bilimleri 115. Sayfa Cevapları

Değerlendirme:



1. Kullandığınız maddelerin sıkışma özelliklerinin aynı olup olmadığını açıklayınız.

Cevap: Taş ve su sıkışmazken hava sıkışır.

2. En fazla sıkışma özelliği gösteren madde hangisidir? Neden?

Cevap: Havadır. Çünkü, tanecikleri arasındaki boşluk fazladır.



3. Üç numaralı şırınganın ucu kapalıyken itip bıraktığınızda piston neden geri gelmiş olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Çünlü, gaz halindeki maddeler öteleme ve dönme hareketi yapar; bulundukları cismin hacmini doldurur.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları

SIRA SİZDE

Mürekkebin Su İçindeki Hareketi



Amaç: Sıvı maddelerin birbiri içindeki hareketi hakkında çıkarımda bulunmak

Yapılışı:
1. Beherglasa suyu koyunuz.
2. Suya mürekkep eklendiğinde neler olabileceğini tahmin ediniz. Tahmininizi tabloya kaydediniz.
3. Suya damlalıkla birkaç damla mürekkep ekleyiniz. Gözleminizi tabloya kaydediniz.

ARAÇ GEREÇLER
1- 250 ml’lik beherglas
2- Su (1 bardak)
3- Damlalık
4- Mürekkep

6. Sınıf Fen Bilimleri 116. Sayfa Cevapları



Değerlendirme:

1. Beherglas içinde meydana gelen değişimleri nasıl açıklarsınız?

Cevap: İki sıvı madde birbirine karışmıştır ve daha yoğun olanın rengini almıştır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları

SIRA SİZDE



Şekere Ne Oldu?

Amaç: Katı ve sıvı maddelerin yapısı hakkında çıkarımda bulunmak

Yapılışı:
1. Dereceli silindire bir miktar ılık su doldurup su seviyesini işaretleyiniz.
2. Dereceli silindire şeker eklediğinizde suyun seviyesinde bir değişiklik olup olmayacağını tahmin ediniz ve tahminlerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz. Şeker eklendikten sonraki gözleminizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.
3. Dereceli silindirdeki suyun içine şekeri ekleyiniz ve cam bagetle şeker çözününceye kadar karıştırınız. Sonra su seviyesini tekrar ölçüp işaretleyiniz. Gözleminizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri 117. Sayfa Cevapları



Değerlendirme:

1. Şeker, suda çözündüğünde şekeri görebiliyor musunuz?

Cevap: Hayır, göremiyoruz.

2. Suya şeker ilave edildikten sonra su seviyesinde bir değişiklik oldu mu? Bu durumu nasıl açıklarsınız?



Cevap: Su seviyesi arttı. Katı olan şeker dibe çöktü ve su seviyesi yükseldi.

3. Şeker çözündükten sonra dereceli silindirdeki su seviyesinde nasıl bir değişme gözlemlediniz?

Cevap: Su seviyesinde azalma oldu.

4. Suda çözünen şekere ne olduğunu düşünüyorsunuz?



Cevap: Şekerin suyun yapısına karıştığını düşünüyorum.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları

SIRA SİZDE

Taneciklerin Hareketlerini İzleyelim

Amaç: Maddenin tanecikli yapısının hâl değişimiyle ilişkisini gözlemlemek

ARAÇ GEREÇLER
1- İspirto ocağı
2- Beherglas
3- Buz

Yapılışı:
1. Sınıfınızda 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Beherglasa buz parçalarını koyunuz. Ortam sıcaklığından etkilenmeden buzu gözlemleyiniz. Buzun özelliklerini (taneciklerin
hareketliliği ve tanecikler arasındaki boşluk) aşağıda verilen bölüme yazınız. Tanecik modelini zihninizde canlandırarak (hayal ederek) aşağıda verilen bölüme çiziniz.

Beherglastaki buzun ısıtılmadan önceki özellikleri: Tanecikler sıkı temas halindedir. Sıkıştırılamaz.

6. Sınıf Fen Bilimleri 119. Sayfa Cevapları

3. Deney tüpüne koyduğunuz buzu ısıtınız. Meydana gelen değişimi gözlemleyiniz. Suyun özelliklerini yazınız ve tanecik modelini aşağıdaki bölüme çiziniz.

Suyun özellikleri: Tanecikler birbiri ile temas eder. Akışkanlık özelliği kazanmıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 119 Cevapları

4. Suyu ısıtmaya devam ediniz. Gaz haline geçen maddenin özelliklerini yazınız. Gözlemlerinize dayanarak su buharının tanecik modelini çiziniz.

Su buharının özellikleri: Tanecikler arası boşluk çoktur. Tanecikler bağımsız hareket eder.

Fen Bilimleri 6. Sınıf 119. Sayfa Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları

Değerlendirme:

1. Hâl değişimi ile maddenin tanecikli yapısı arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Cevap: Maddenin hali değiştikçe tanecik özellikleri de değişmektedir.

2. Maddenin hâl değişimine uğramasıyla taneciklerin hareketliliği ve tanecikler arasındaki boşluk nasıl değişir?

Cevap: Maddenin katı, sıvı veya gaz halinde olması taneciklerin hareketliliğini ve boşluğunu değiştirir.

3. Çizdiğiniz modelleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Modelleriniz arasında ne gibi farklılıklar var? Farklılıkların nedenlerini tartışınız.

Cevap: Her modelde tanecikler arasında farklı boşluk vardır.

4. Modelleriniz ile ilgili tartıştığınız farklılıklara benzer şekilde, bilim insanları arasında da sizin yaşadığınız farklılıklar olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Her insan gözlemlerini farklı değerlendirebilir.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları 115-116-117-118-119-120. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri 106-107-108-109-110. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


03 Ocak 2023, 20:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3172

Böyle konuları önceden çalışıp okulda dinleyince hemen anlıyorum herkese tavsiye ederim çok faydalı bilgiler bunlar teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.