06 Kasım 2022, 18:31
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri 146-147-148. Sayfa Cevapları MEB Yayınları6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 146-147-148 Cevapları

Ünite Değerlendirme Cevapları 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.1) Isı alan maddelerin taneciklerinin ………hareketliliği……… artar.
2) Odun, tarımsal atıklar, canlı artıkları ve çöpler ………biyokütle……… enerjisine örnek verilebilir.
3) Aynı hacimde olan iki cisimden kütlesi büyük olan madde, yoğunluğu daha …………çok olan………… maddedir.
4) Yanma özelliğine sahip olan ve çevresine ısı veren maddelere ……………yakıt………… denir.
5) Aynı kütleye sahip iki cisimden hacmi …………büyük………… olanın yoğunluğu daha azdır.
6) Rüzgar, güneş, ………hidroelektrik……… enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
7) Bütün maddelerin taneciklerinin arasında ……………boşluk………… bulunur.
8) Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine ……………yalıtım………… denir.
9) Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara …………fosil……… yakıtlar denir.
10) Çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına …………yenilenebilir……… enerji kaynakları denir.

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenindoğrusunu altındaki boşluğa yazınız.

( Y ) Isı alan maddelerin yoğunlukları artar.
⟶ Isı alan maddelerin yoğunlukları azalır.

( Y ) Tüm maddeler bütünsel yapıdadır.
⟶ Tüm maddeler tanecikli yapıdadır.( Y  ) Buzu oluşturan tanecikler birbiri üzerinde kayarak yer değiştirebilir.
⟶ Katılar sadece titreşim hareketi yapar.

( Y ) Doğal gaz yenilenebilen enerji kaynaklarındandır.
⟶ Doğal gaz yenilenemez enerji kaynağıdır.

( D ) Akıcı özelliğe sahip maddeler titreşim hareketi de yapar.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.1) Aşağıdaki görsellerde gösterilen madde tanecik modellerinin maddenin fiziksel haline göre eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

6. Sınıf Fen Bilimleri 146. Sayfa Cevapları

I II III
A) Katı Sıvı Gaz
B) Gaz Sıvı Katı
C) Sıvı Gaz Katı
D) Sıvı Katı Gaz

Cevap: D2) Ahmet, içinde hava bulunan bir şırınganın pistonunu aşağı doğru iterek havanın sıkışmasını sağlıyor. Ahmet’in yaptığı bu deneyden hareketle aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri çıkarılabilir?

I. Havanın belirli bir şekli yoktur.
II. Piston itildiğinde hava tanecikleri arasındaki boşluk azalır.
III. Sıkışan havanın kütlesi artar.

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III

Cevap: C
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları

3) I. Katı haldeki tanecikler yalnızca ……………. hareketi yapar.
II. ……………. maddeler bulunudukları kabın şeklini alır.
III. Tanecikler en çok maddenin ……………. halinde hareketlidir.

Verilen ifadelerdeki boşlukları tamamlayan kelimeler, hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I II III
A) Öteleme Sıvı Katı
B) Titreşim Sıvı Gaz
C) Dönme Sıvı Gaz
D) Titreşim Sıvı Sıvı

Cevap: B4) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi maddenin tüm halleri (katı, sıvı, gaz) için ortaktır?

A) Taneciklerden oluşması
B) Sıkıştırılabilir olması
C) Öteleme hareketi yapması
D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması

Cevap: A

5) Ayşe, mutfakta tencerenin metal kısmına ve plastik sap kısmına dokunur. Metal kısmı, plastik kısımdan daha soğuk hisseder. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi açıklar?A) Plastik madde, metale göre daha iyi ısı iletkenidir.
B) Metal maddenin ısı iletkenliği, plastik maddenin ısı iletkenliğinden daha fazladır.
C) Plastik sap, tencerenin metal bölümünden daha hızlı ısınır.
D) Maddelerin ısı iletkenliği hakkında bir şey söylenemez.

Cevap: B

6) I. Ekonomik açıdan uygun olmalıdır.
II. Kısa ömürlü olmalıdır.
III. Çevreye zarar vermemelidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerindendir?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: C

7) I. Çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
II. Sera etkisini arttıran sebeplerden birisi de fosil yakıtların kullanılmasıdır.
III. Fosil yakıtlar sanayinin gelişmesine katkıda bulunur.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B

8) I. Doğal gaz kullanımının daha kolay olması
II. Kömürün daha fazla zararlı atık madde oluşturması
III. Doğal gazın insan sağlığı açısından daha az zararlı olması

Büyükşehirlerde ısınma amacıyla doğal gaz, kömüre göre daha çok tercih edilmektedir. Yukarıda verilenlerden hangileri bu durumun sebebi olabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: D


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları

9) Aşağıdaki tabloda yoğunlukları verilen 4 madde bulunmaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri 148. Sayfa Cevapları

Bu maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir?

A) K-M
B) L-M
C) M-N
D) K-N

Cevap: D

10) Yoğunluğu 2 g/cm3 olan bir maddenin kütlesi 20 g olduğuna göre hacmi kaç cm3 tür?

A) 40 cm3
B) 30 cm3
C) 10 cm3
D) 5 cm3

Cevap: C

11) Bir mühendis ısı yalıtımlı ürünler tasarlamak istiyor. Bunun için K, L ve M maddelerini kullanarak deney yapıp sonucunda elde ettiği veriler doğrultusunda ısı yalıtımı için en uygun malzemeyi seçecektir.

Yapacağı deney için özdeş üç behere eşit miktarda su koymuş ve her bir beheri K, L ve M maddeleri ile kaplamıştır. Beherleri eşit süre ile özdeş ısıtıcılarla ısıtıp aşağıdaki gibi bir grafik oluşturmuştur.

6. Sınıf Fen Bilimleri 148. Sayfa Cevapları

Mühendisin yaptığı deneye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Mühendis L maddesini seçerse amacına ulaşmış olur.
B) Mühendis yukarıdaki maddeleri kullanarak çaydanlık tasarlamak isterse K maddesini kullanmalıdır.
C) L maddesi M maddesinden daha iletkendir.
D) Mühendis yukarıdaki maddeleri kullanarak termos tasarlamak isterse K maddesini kullanmalıdır.

Cevap: B

12) Demirden yapılmış A ve B maddelerinin kütleleri aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bu maddelerin hacim ve yoğunlukları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

6. Sınıf Fen Bilimleri 148. Sayfa Cevapları

A) A maddesinin hacim ve yoğunluğu B’ninkilerden küçüktür.
B) B maddesine göre A maddesinin hacmi küçük, yoğunluğu büyüktür.
C) Her iki maddenin de hacim ve yoğunluğu aynıdır.
D) A maddesinin hacmi B maddesinin hacminden küçüktür. Yoğunluklar eşittir.

Cevap: D

13) Bazı ısı yalıtım malzemelerine ait özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri 148. Sayfa Cevapları

Numaralandırılmış yerler doğru olarak tamamlandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılır?

I II III
A) Kısa ömürlü Yanmaz Dış cephe
B ) Kısa ömürlü Alev alıcı Tavan
C) Uzun ömürlü Alev alıcı Tavan
D) Uzun ömürlü Yanmaz İç ve dış döşeme

Cevap: D


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları 146-147-148. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri 144. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.