31 Ekim 2022, 17:32
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri 41-42-43-44. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 41-42-43-44 Cevapları

Ünite Değerlendirme Cevapları 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1) Mars ile Jüpiter arasında bulunan, aşınmış kaya ve metal parçalarına …….asteroit…..…. denir.
2) Isı ve ışık yayan bir ………Yıldız…….…. olarak Güneş örnek verilebilir.
3) ……….Uranüs………. ve ………Venüs…….…. gezegenleri, kendi ekseni etrafında diğer gezegenlere göre ters yönde döner.
4) İç gezegenler, ………kayalık…….…. yapıdadır. Merkür, ……….Venüs………., Dünya ve Mars iç gezegenlerdir.
5) Dış gezegenler, ……..gaz……..…. yapıdadır. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve ……….Neptün………. dış gezegenlerdir.
6) Güneş tutulması sırasında, Ay ……….Yeni ay………. evresindedir.
7) Ay tutulması sırasında, Güneş ve ………Ay…….…. arasında, ………Dünya.………. bulunur.

B. Aşağıda verilen terimleri uygun açıklamalar ile eşleştiriniz.( 1 ) a. Güneş sistemindeki en küçük gök cisimleridir.
( 5 ) b. Dünya, Güneş, Ay ve gezegenler onun içinde yer alır.
( 2 ) c. Yeryüzüne düşen meteor parçalarıdır.
( 4 ) d. Yeryüzüne düşen meteor parçalarının oluşturduğu çukurdur.
( 3 ) e. Dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde buharlaşan gök cisimleridir.

1. Asteroit
2. Gök taşı
3. Meteor
4. Gök taşı çukuru
5. Güneş sistemi
6. Gezegen

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.( D ) Güneş’e en uzak gezegen Neptün’dür.

( Y ) Ay tutulmasında Ay, yeni ay evresindedir.
⟶ Ay tutulmasında Ay, dolunay evresindedir.

( D ) Mars, Kızıl Gezegen olarak bilinir.

( Y ) Merkür’ün uydusu vardır. Halkası yoktur.
⟶ Merkür’ün uydusu ve halkası yoktur.( Y ) Her ay Güneş tutulması gerçekleşir.
⟶ Her ay Güneş tutulması gerçekleşmez.

D. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

1) Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın diğer gezegenlerden farklı yönleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap: Üzerinde yaşadığımız Dünya; su, atmosfer ve sıcaklık bakımından yaşam için uygun tek gezegendir.2) Her gezegenin uydusu var mıdır? Uydusu olan gezegenlerin isimlerini yazınız.

Cevap: Her gezegenin uydusu yoktur. Merkür ve Venüs gezegenleri dışında diğer gezegenlerin uydusu vardır.

3) Dünya’ya yakın olan asteroitler, Dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkiler? Bilim insanları, asteroitler üzerine niçin araştırma yapıyor olabilir?

Cevap: Bazı asteroitler, Güneş çevresinde Dünya’ya yakın bir yörüngede dolanır. Bazen bir asteroit, diğer bir asteroitle
çarpışabilir. Bu çarpışma sonucu asteroit, küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar yeryüzüne düşebilir.
Asteroitlerin oluşumu, Güneş sistemin başlangıcına dayandığı için gök taşları Güneş sisteminin oluşumu
hakkında bilim insanlarına ipucu verir.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

E. Özelliği verilen gezegenlerin isimlerini yazınız.

Gezegen Özelliği ——————————- Gezegen İsmi

  • Kızıl Gezegen olarak bilinir. —————— Mars
  • Güneş’e en uzak gezegendir. —————— Neptün
  • Üzerinde yaşadığımız gezegendir.———— Dünya
  • Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.— Merkür

F. Güneş tutulması sırasında Ay, Dünya ve Güneş’in konumlarını gösteren bir şekil çiziniz.Fen Bilimleri 6. Sınıf 42. Sayfa Cevapları

G. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aşağıdakilerden hangisi Ay ve Güneş tutulması arasındaki bir benzerlik değildir?

A) Belirli zamanlarda gerçekleşen doğa olaylarıdır.
B) İkisi de gündüz gerçekleşen olaylarıdır.
C) Her ikisi de ışık ve gölge olaylarıdır.
D) Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.Cevap: B

 

6. Sınıf Fen Bilimleri 42. Sayfa Cevapları

2) Güneş sistemindeki gezegenler Güneş’e yakınlıklarına göre sıralanmaktadır. K gezegeni, Güneş’e Satürn’den daha yakın
olan gezegenlerden birini; L gezegeni de Güneş’e Satürn’den daha uzak olan gezegenlerden birini temsil etmektedir. Buna göre K ve L gezegenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?K ——–L

A) Uranüs Jüpiter
B) Mars Dünya
C) Neptün Uranüs
D) Mars Neptün

Cevap: D

3) Aşağıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?• Kızıl Gezegen olarak bilinir.
• Dünya’dan bakıldığında teleskopla görülebilir.
• Halkası yoktur.

A) Merkür
B) Mars
C) Neptün
D) Uranüs

Cevap: B

4) Güneş tutulması sürecinde gerçekleşen bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir.

1. Ay, Güneş ışığının bir kısmını engeller.
2. Güneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuya gelir.
3. Güneş ile Dünya’nın arasına Ay girer.
4. Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1-2-3-4
B) 4-1-3-2
C) 3-2-1-4
D) 3-2-4-1

Cevap: C


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

5) X Güneş’e en yakın gezegendir.
Y Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
Z Uranüs’ün ikizi gibi bilinen gezegendir.

Yukarıda özellikleri verilen X, Y, Z gezegenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

X —— Y —— Z

A) Merkür Jüpiter Neptün
B) Merkür Dünya Neptün
C) Mars Jüpiter Venüs
D) Dünya Merkür Mars

Cevap: A

6) Serpil Öğretmen sınıfta bulunan öğrencilerinden karpuz, şeftali ve üzüm besinlerini kullanarak Ay tutulmasını gösteren bir model tasarlamalarını istiyor. Bu tasarımda meyvelerin büyüklükleri ile gök cisminin büyüklüğü arasında benzerlik kurarak eşleştirme yapmak ve tutulma sırasında gök cisimlerinin konumlarını doğru sıralamak gereklidir. Öğrencilerden Ayşe, Barış, Ceren ve Deniz öğretmenlerinin verdiği materyalleri kullanarak model tasarlıyorlar.

6. Sınıf Fen Bilimleri 43. Sayfa Cevapları

Tabloya bakarak hangi öğrenci Ay tutulması modeli için besinleri doğru sıralamıştır?

A) Ayşe
B) Barış
C) Ceren
D) Deniz

Cevap: C

7) Güneş sistemindeki gezegenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür.
B) Mars ile Neptün arasındaki kuşak Asteroit Kuşağı’dır.
C) Merkür karasal gezegendir.
D) Mars gezegeni Kızıl Gezegen olarak da bilinir.

Cevap: B

8) Güneş tutulması ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
B) Güneş tutulması sırasında Ay, yeni ay evresindedir.
C) Güneş ışınlarının bir kısmının Dünya’ya ulaşması engellenir.
D) Dünya, Güneş ve Ay arasında yer alır.

Cevap: D

9) Aşağıda verilen tanımlamalar hangi gök cismi ile ilgilidir?

I. Güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan, aşınmış kaya ve metal parçalarıdır.
II. Dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde buharlaşan asteroit parçalarıdır.
III. Atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen meteor parçalarıdır.

I —– II —–III

A) Asteroit Meteor Gök taşı
B) Meteor Gök taşı Asteroit
C) Gök taşı Asteroit Meteor
D) Gök taşı Meteor Asteroit

Cevap: A

10) Güneş ve Ay tutulması ile ilgili olarak;

I. Güneş ve Ay tutulması, her ay gerçekleşmez.
II. Güneş ve Ay tutulmalarının gerçekleşebilmesi için Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olmalıdır.
III. Güneş ve Ay tutulmasında Ay’ın bulunduğu evre aynıdır.

verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

H. Kavram haritasını dolduralım.

6. Sınıf Fen Bilimleri 44. Sayfa Cevapları


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları 41-42-43-44. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri 38. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


03 Ocak 2023, 19:23

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2769

Bu ödevi yapmakta zorlandım ama sayenizde ödevim hemencecik bitti benim için iyi oldu emeğinize sağlık teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.